Skip to main content

Over Brokant

“Brokant wil ouderen betekenis laten ervaren en hen ondersteunen bij het realiseren van een zinvol, veilig en plezierig leven zonder onnodige zorg.”

Samenwerkingspartners

Er wordt met diverse partners samen gewerkt om Brokant te realiseren.
Als u geïnteresseerd bent om als partner te participeren nodig ik u van harte uit contact op te nemen.