Skip to main content

Algemeen

Waar komt de naam Brokant vandaan?

Brocante is een benaming voor oudere spullen van waarde. Die waarde is persoonlijk en kennen we zelf toe. Wat de één als versleten ter zijde schuift, is voor de ander van onschatbare waarde. Zo ziet Brokant zijn bewoner: als ‘eigenzinnig’ individu. Op leeftijd, maar altijd van betekenis.

Voor wie is Brokant bedoeld?

Brokant is bedoeld voor ouderen die eigenzinnig ouder willen worden. Voor ouderen die zelfstandig willen leven en de regie in eigen hand houden, zonder betutteling. 

Voor ouderen die aanlopen tegen de ongemakken van het ouder worden en ondersteuning nodig hebben. Omdat het huis te groot of onvoldoende aangepast is. Of omdat hulp nodig is bij dagelijkse zaken als boodschappen, koken of de administratie.

Voor ouderen die zich wel eens alleen of eenzaam voelen. De omgeving maakt zich zorgen en iedereen zou het fijn vinden als er hulp in de buurt is. Voor gezelschap, er op uit of  kleine probleempjes. Maar ook als er iets  ernstigs overkomt.

Voor ouderen die herkennen dat de wereld steeds complexer, sneller, digitaler wordt. En niet steeds een beroep willen doen op mantelzorg van familie of vrienden.

Maar vooral voor ouderen die graag zelf hun zaakjes willen blijven regelen en onafhankelijk blijven. Op eigen wijze leven, met hulp als dat nodig is.

Hulp aan huis

Wat zijn de kosten?

Het tarief van een Buuf is  € 27,50 per uur. 

Het tarief voor een zorgbuuf is €37,50 per uur

Als u gebruik maakt van een PGB wordt de Buuf betaald uit het PGB-budget. Voor de bemiddeling betaalt u € 3,50 per uur.

Als u gebruik maakt van een Buuf-abonnement zijn de kosten €29,00 per maand. Als u meer dan één uur Buuf inzet zijn de kosten €27,50 per uur.

Als een Buuf meer dan 24 uur aaneengesloten bij een cliënt is, is er 5% korting op het tarief.

Incidenteel is nachtondersteuning mogelijk. Als het een slaapwacht is wordt minimaal 4 uur per nacht in rekening gebracht. Als de Buuf ’s nachts wakker moet worden zijn de kosten € 33,50 per uur.
Als een Buuf  ’s nachts blijft waken, en dus de hele nacht wakker is, zijn de kosten € 33,50 per uur.

Hoe krijg ik een passende Buuf?

Als u overweegt gebruik te maken van een Buuf komt de Buufcoach graag eerst met u kennismaken. Samen met u bespreken we hoe het met u gaat en waarmee u graag geholpen wilt worden. Als een Buuf u kan helpen bij uw wensen gaat de Buufcoach een passende Buuf voor u zoeken.

Welke kenmerken hebben Buufs?

Wij hebben een uitgebreid netwerk van betrouwbare mensen. Zowel vrouwen als mannen. Een Buuf van Brokant heeft ervaring met ouderen, minimaal een mbo-opleiding en beschikt over een verklaring van goed gedrag. Veel van hen komen uit de ouderenzorg en willen graag de begeleiding kunnen bieden die nodig is. Zij helpen u graag het leven te leiden dat ú wilt.

Wat als ik nu nog geen hulp nodig heb maar wel op iemand wil kunnen terugvallen?

Dan kunt u gebruik maken van ons Buuf-abonnement. U krijgt dan een vaste Buuf die contact met u onderhoudt, maar de Buuf gaat pas voor u aan de slag als u daadwerkelijk hulp nodig heeft.

Wat als ik behoefte heb aan eenmalige ondersteuning?

Ook dat kan een Buuf voor u doen.  Bijvoorbeeld om u te begeleiden naar een arts, een uitvaart of een andere gelegenheid. Misschien heeft u alleen iemand nodig die voor u enkele klussen in huis of in de tuin doet.

Wat als ik in een verpleeghuis zit?

Wij hebben diverse cliënten die in een verpleeghuis wonen en gebruik maken van een Buuf. Voor extra begeleiding of om een activiteit te doen zoals bijvoorbeeld  naar buiten wandelen, een goed gesprek of  een museum bezoeken.

Vaak betalen cliënten deze extra inzet zelf. Maar het komt ook voor dat de instelling betaalt. 

Wat is mijn voordeel als ik lid ben van Livio +?

Als u lid bent van Livio plus krijgt u structureel korting op het uurtarief. Het uurtarief is dan € 26,25 per uur.

Wat is een Buufcoach

Om u te ondersteunen bij een zinvol, veilig en plezierig leven biedt Brokant u hulp aan huis.
Uw Buufcoach kijkt samen met u wat u daarvoor nodig heeft en adviseer u over de mogelijkheden.
De Buufcoach zoekt iemand die goed bij u past.
De Buufcoach houdt regelmatig contact met u om te vragen hoe het met u gaat en u zo nodig verder te adviseren. En als uw hulpvraag complexer is dan ons Hulp-aan-Huis programma dan weten wij de weg naar andere (zorg)diensten waarmee we samenwerken. Voor u en uw familie een zorg minder. 

Is er voor de inzet van een Buuf vergoeding mogelijk

Er zijn steeds meer zorgverzekeraars die deze vorm van mantelzorgondersteuning vergoeden. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Daarnaast komt u mogelijk in aanmerking voor aftrek van zorgkosten.  Onder voorwaarden is extra gezinshulp vanwege ziekte of invaliditeit aftrekbaar.

Als u een WLZ- indicatie heeft kunnen de kosten worden vergoed via PGB. Zie verder de vraag over inzet van Buuf bij een verpleeghuisindicatie.

Buuf bij een verpleeghuisindicatie

Veel cliënten van Buuf hebben een verpleeghuisindicatie of overwegen deze aan te vragen. Een verpleeghuisindicatie is in vaktermen een WLZ-indicatie. Met een WLZ-indicatie ontstaan er mogelijkheden om een Buuf via PGB in te zetten. Dit scheelt enorm in de kosten en helpt ouderen langer thuis te blijven wonen.

De WLZ (Wet Langdurige Zorg) is voorliggend als er langdurige zorg nodig is. Het is complexe materie en Brokant adviseert altijd om een mantelzorgmakelaar in te zetten. Met behulp van Petra Droste van mantelzorgvuldig geven we hieronder meer uitleg.

Een indicatie vanuit de Wlz is mogelijk als:
• Er 24 uur per dag zorg of toezicht in de nabijheid nodig is, en
• Als er geen verbetering meer te verwachten is, en
• Als er een diagnose gesteld is
De aanvraag bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) moet je o.a. op deze punten heel goed onderbouwen en aantonen met verklaringen van artsen. Soms vindt een gemeente/Wmo dat een Wlz moet worden aangevraagd. Maar een aanvraag heeft alleen zin als aan deze drie punten voldaan is. Mocht dit niet het geval zijn, laat je dan niet dwingen tot het doen van een aanvraag.

De voordelen:
– Een indicatie is voor de rest van je leven, dus je hoeft niet jaarlijks opnieuw een indicatie aan te vragen, je krijgt een jaarlijks budget afhankelijk van je indicatie.
– Je verwerft het recht op een plek op de wachtlijst van een instelling indien gewenst
– Het is mogelijk om heel gericht zelf zorg in te kopen binnen het jaarbudget, en dit mag in een combinatie van PGB en ZIN. Via PGB kan dan bijvoorbeeld een Buuf worden ingezet.  Zorg op maat dus, waardoor langer thuis blijven wonen vaak mogelijk wordt gemaakt.

De nadelen:
– De eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen en vermogen van 2 jaar geleden en kan veel hoger zijn dan de vaste eigen bijdrage van 19,— die je in de Wmo betaalt. Laat dit dus vooraf berekenen.
– Een Wlz indicatie is onomkeerbaar.
– Het is veel mensen niet duidelijk dat je de zorg in het geval van PGB zelf moet inregelen. Dit is even een administratief klusje en ook hier moet je goed weten wat je doet.


Wonen bij Brokant

Wanneer is de bouw van het Brokanthuis in Hengelo gereed?

De bouw van het Brokanthuis in Hengelo verloopt voorspoedig. De eerste huurders zullen met ingang van 1 april 2024 naar hun appartement verhuizen.
Er zijn nog appartementen beschikbaar 

Kan ik mij al aanmelden voor een plek in het Brokanthuis?

U kunt zich aanmelden voor een plek in het Brokanthuis. Dit kan door een mail te sturen via de contactpagina of naar info@brokant.nl 
Verhuur verloopt via Euverman. U kunt ook contatc met hen opnemen via vastgoed@euverman.eu of bellen met 074 250 32 22

U kunt ook eerst vragen om een informatiepakket of een gesprek.

Is er een indicatie nodig om te kunnen wonen in het Brokanthuis

Er is geen indicatie nodig om te kunnen wonen in ene Brokanthuis.

Het Brokanthuis is niet geschikt voor mensen met een verpleeghuisindicatie die veel zorg en begeleiding nodig hebben.

Het Brokanthuis is bedoeld voor ouderen die wel beschut willen wonen maar geen indicatie voor een verpleeghuis hebben 

Wat zijn de kosten van wonen in het Brokanthuis?

De kosten van wonen in het Brokant zijn bekend. De kosten bestaan uit 4 componenten

  • Voor het appartement is huur verschuldigd. In deze huur zitten ook de kosten van de gezamenlijke ruimtes.
  • Daarnaast zijn er vaste woonservicekosten voor het onderhoud van de algemene ruimtes, de huismeester, het alarm, de verzekeringen en materiaalkosten.
  • Voor de dagelijkse aanwezigheid, de 24-uurs bereikbaarheid, de activiteiten in de huiskamer en de algemene ondersteuning sluit men een dienstenarrangement af. Deze is gekoppeld aan de huur.
  • De overige diensten die worden afgenomen worden maandelijks in rekening gebracht. 
  • Op de pagina Brokanthuis Hengelo kunt u een overzicht van het aanbod en de kosten krijgen. 

Een zinvol, veilig en plezierig leven.